Beton powstaje w wyniku procesu zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnie domieszek oraz dodatków, które mają za zadanie poprawę jego parametrów i zapewniają takie cechy jak mrozoodporność czy wodoszczelność.

Produkujemy Bloczki Betonowe !

Zajmujemy się produkcją oraz sprzedażą betonu i kruszyw:

Betony Kruszywa
C 8/10 0-2
C 12/15 2-8
C 16/20 8-16
C 20/25
C 25/30
C 30/37
C 35/45

Na każdy dostarczony przez nas beton wystawiamy Deklarację Zgodności zgodną z obowiązującą normą PN-EN 206-1. W razie potrzeby przedstawiamy wyniki badań jakościowych, których parametry kontrolujemy na bieżąco.

W zależności od warunków atmosferycznych oraz na życzenie klienta do betonu dodajemy odpowiednie domieszki:
 przeciwmrozowe
 dodatki przyśpieszające wiązanie
 dodatki opóźniające wiązanie
 uplastyczniające
 upłynniające
 napowietrzające